Меню
Индекс

Валутни курсове

 
От формата се въвеждат данни за валутните курсове
 
В горната част е показан календар от който се избира за коя дата да се покажат курсовете. При отваряне на формата календарът е позициониран на текущата дата.
 
В долната част е таблицата с всички курсове за избраната дата. Курсовете се генерират автоматично от предишния ден за всеки вид валута и всеки вид курс.