Меню
Индекс

Стандартни текстове

На страницата се въвеждат следните данни:
Текст към фактурите
Допълнителен текст, който се отпечатва в края на всяка фактура
Текст към проформите
Допълнителен текст, който се отпечатва в края на всяка проформа фактура
Текст към поръчките
Допълнителен текст, който се отпечатва в края на всяка поръчка