Меню
Индекс

Справки

Във формата се дефинират всички справки включени във формата Общи справки
 
Всяка справка се дефинира от таблица или изглед в базата данни, който връща данните; имена на справката на дефинираните езици;база данни от която се взимат данни; група в която влиза справката и полета на справката.
 
Името на таблицата или изгледа представлява идентификатор на справката и трябва да бъде уникално независимо от базата данни.
 
Формата е разделена на две части: