Меню
Индекс

Системни съобщения

 
Във формата се показват всички дефинирани в базата данни съобщения за грешки. В таблицата се показват следните полета:
Поле
Описание
Пореден номер на съобщението
Код език
Код на езика, на който е дефинирано съобщението (1- български)
Текст
Текст на съобщението
Тип
Група, в която влиза съобщението