Меню
Индекс

Принтери

 
Във формата се задават на кои принтери да се отпечатват справките и се избира режима на отпечатване на документите, за които са дефинирани и графични и текстови форми – документ за изписване и поръчка/ работна карта.
 
За всеки тип документи се избира принтер от списъка с инсталираните принтери.
 
Режима на отпечатване може да бъде:
 
Графичен - използва се вградения генератор на отчети
Текстов през спулер - генерира се текстови файл, който се изпраща към спулера на избрания принтер
Директен без конвертиране - Отчетът директно се изпраща към порта, на който е закачен принтера
Директен с конвертиране - Като предишният, но се извършва и конвертиране на кирилицата от Windows Code Page в DOS Code Page.
Директен с конвертиране (RUS) - Като предишният, но се извършва и конвертиране на кирилицата от Windows Code Page в DOS Russian Code Page (за печат с по-стари модели принтери като LC24-15).
 
При директен печат се задава адресът на порта, а не името с което е инсталиран принтерът (напр. LPT1 ако е локален или \\computername\\printersharename).
 
За документа за изписване, поръчката/работната карта и фактурите се задава и в по колко екземпляра да се отпечатват. Ако се отпечатват на матричен принтер с химизирана хартия трябва да се въведе 1 екземпляр независимо от това колко пласта е хартията.
 
При натискане на бутон Таблица конвертиране се показва таблица, която се използва при печат в режим Директен с конвертиране (RUS). В нея се въвежда кой символ трябва да се изпраща на принтера вместо съответния символ, като кирилицата с намира от 128(А) до 192(я). Над таблицата са показани в два реда десетиците и единиците от кода на символа. Въвеждат се само символите след код 64 (т.е. без контролните символи). По подразбиране таблицата е конфигурирана за DOS Russian Code Page.