Меню
Индекс

Права за достъп

Дефинират се и се преглеждат правата за изпълнение на функции и за отваряне на формите в програмата за потребителите и потребителските групи.
 
Формата е разделена на две страници: