Меню
Индекс

Парични средства

 
 
Формата съдържа информация за обект парични средства :
 пореден номер , Име , описание , отговорник , валута, Вид( банка , каса)
 
Използва се за настройка за водене на парични средства на каса и банка