Меню
Индекс

Отстъпки и надбавки

От формата се дефинират проценти за отстъпки на клиентите и за надбавки при ценообразуването.
 
От първата таблица се избира клиентска група - за отстъпки, или вид продажна цена - за надбавки (За всеки вид цена програмата автоматично създава съответна клиентска група).
 
Във втората таблица се попълват отстъпките или надбавките за избраната група за различните ценови групи.
 
Също така при избиране на опцията Ценови групи таблиците се разместват, т.е в първата се показват ценовите групи, а във втората отстъпките/ надбавките за различните клиентски групи.
 
От формата с натискане на бутон Допълнителни отстъпки се отива във форма за въвеждане на допълнителни отстъпки.
 
Начинът за пресмятане на цените е следния:
 
Отстъпки
 
Крайна цена = Ед.цена х Количество х (1- Отстъпка)
 
Надбавки
 
Продажна цена = Базова цена х (1 + Надбавка)