Меню
Индекс

Основни данни

 
 
На екрана се въвеждат следните данни:
Поле
Забележки / Описание
Име
Име на фирмата (отпечатва се върху всички документи и справки)
Международно име
Име на фирмата на английски (отпечатва се върху формулярите за изпращане в чужбина)
Допълнителен текст
Официално мото на фирмата (отпечатва се върху фактурите и проформите)
Град
Седалище на фирмата
Пощенски код
 
Адрес 1
Първа част от адреса на фирмата
Адрес 2
Втора част от адреса на фирмата
Междунар.адр.1
Първа част от адреса (вкл. града и държавата) на фирмата на английски
Междунар.адр.2
Втора част от адреса (вкл. града и държавата) на фирмата на английски
Телефони
Телефони на фирмата (отпечатват се върху фактурите)
Факс
Факс (отпечатва се върху фактурите)
Телекс
Телекс
Код от чужбина
Код за набиране на страната и града от чужбина (добавя се към телефоните и факса при формулярите за чужбина)
E-mail
E-mail адрес на фирмата
WEB Site
Интернет адрес на фирмата
Идент. №
Идентификационен номер на фирмата
Идент. № ДДС
Идентификационен номер на фирмата по закона за ДДС
Процент ДДС
Процент на данък добавена стойност
Емблема
Изображение на фирмения знак (отпечатва се върху фактурите и проформите) – размерите му са 600х164 или пропорционални, съотношение ширина към височина 3.66