Меню
Индекс

Обекти

На три страници се показват обектите във фирмата - складове, сервизи и каси.
 
На четвърта страница се въвежда специфичен текст и емблема за конкретния сервиз или каса, които да се отпечатват на фактурите и проформите. Ако не е зададено се използват тези, които важат за фирмата (виж Общи данни за фирмата)
 
За обектите се въвеждат следните данни