Меню
Индекс

Кодове оборудване

На страницата се дефинират всички възможно кодове и описания на базово оборудване, опции от производителя и допълнително монтирано оборудване за марките автомобили.
В таблицата се показват следните данни:
Колона
Описание
Марка
Задава се за коя марка автомобили се отнася редът
Код
Въвежда се код на оборудването. (Не е задължително въвеждането му. Препоръчително е въвеждане за всички позиции освен тези които представляват базово оборудване на моделите)
Описание
Описание на оборудването
Забележки
Допълнителен пояснителен текст към оборудването. Показва се само на екран и не се вижда в офертите и фактурите
Идентификатор
Уникален автоматично генериран номер за записа
№ Група
Въвежда се към коя група оборудване принадлежи реда. Използва се за по-лесно избиране на оборудването при конфигурирането на автомобилите
Име група
Избира се от списък групата, към която принадлежи оборудването
 
От Popup меню към таблицата се извикват следните функции:
Функция
Описание
Добавяне към оборудване за модела
Въвежда маркираните редове към текущия модел