Меню
Индекс

Клиентски карти

Формата показва въведените в системата клиентски карти и информация за клиента свързан с всяка карта.
 
В таблицата са показани следните данни:
Карта №
30 цифрен номер на картата (прочита се чрез четеца на карти)
Дата издаване
Дата, на която картата е добавена в списъка на клиентските карти
Дата задаване
Дата, на която е извършено свързването на клиента/автомобила с картата
Зададен клиент. №
Номер на клиента свързан с картата
Зададено шаси
Шаси на автомобила свързан с картата
Група отстъпки
Група за отстъпки, която ще се използва при отваряне на поръчката с прочитане на клиентската карта
Срок на отстъпките
Дата, до която картата е свързана с зададените отстъпки. След преминаването на датата автоматично се премахват отстъпките свързани с картата.
 
Чрез Popup меню се извикват следните функции:
Справка за клиента (Ctrl + S)
Отваря формата Контрагенти и показва данните за клиента свързан с картата с възможност за тяхното редактиране.
Справка за автомобила (F7)
Отваря формата Автомобили и показва данни за автомобила свързан с картата
 
С натискане на бутона Добавяне на карта и прекарване на нова карта през четеца нейния номер се добавя към активираните клиентските карти.
 
С натискане на Намиране на карта и прекарване на карта през четеца се извършва позициониране върху нейния запис в таблицата с клиентските карти.
 
Следва да се има предвид че ако в кода на картата има символи и е превключено на българска клавиатура, то системата няма да разпознае правилно картата и ще изведе съобщение че има символи на кирилица. В този случай следва клавиатурата да се превключи на латиница и да се повтори прочитането на картата
 
Свързването на клиент или автомобил с карта се извършва през формите Контрагенти и Автомобили.