Меню
Индекс

Импорт данни

Използва се за импортиране на данни от текстови файлове или от ODBC съвместими бази данни в базата данни на програмата
 
Формата е разделена на три страници: