Меню
Индекс

Форма клиентски списъци

 
Формата се извиква от меню Настройка -> Контрагенти -> Допълнителни -> Клиентски списъци
 
От формата се съставят списъци от клиенти или автомобили подбрани по определени критерии.
Тези списъци след това може да се записват във файл или да се използват за изпращане на писма до съответните клиенти.
 
Формата се състои от четири страници: