Меню
Индекс

Дървовидни структури

 
От формата се дефинират дървовидните структури използвани за организация на частите в склада и на сервизните операции.
 
От таблицата структура се избира коя дървовидна структура искаме да видим на екран и да редактираме. Създаването на нова структура се извършва чрез въвеждане на нов запис в Системни константи, тип № 36.
 
В долната таблица се въвеждат данни за елементите на структурата. Съдържа следните полета:
Група
Номер на записа (групата) в дървовидната структура
Име
Име на групата
Текст
Описание
Ниво
Номер на ниво (1 – най-високо,2 – следващо и т.н.)
Код горно ниво
Въвежда се директно кода на горното ниво
Описание горно ниво
Избира се към кое ниво е групата (чие подниво е)