Меню
Индекс

Допълнителни настройки

 
Поле
Описание
Група
Избира се група от обекти, към която принадлежи текущия обект. Използва се в справките за групиране на сходни обекти (например ако компанията има няколко подразделения, то групите могат да бъдат отделните подразделения). При натискане на бутона се отваря екран за редактиране на данните за групите.
Референтен №
Поле за въвеждане на допълнителен номер/код идентифициращ обекта
Символи за премахване от ном.№
Премахва всички въведени в полето символи в номенклатурния номер при работа с баркод, ако тук е въведен символ, независимо  че не е въведен в "Данни за фирмата" > "Настройки на системата" то той ще бъде премахнат. Полето може да бъде персонализирано  за всеки обект.
Специфична емблема
Флаг дали при отпечатване на профрорми и фактури да се използва емблема и текст различен от тези зададени за фирмата
Допълнителен текст
Текст за обекта, който се отпечатва във фактурите
Емблема
Специфична емблема за обекта
Таблица специфично групиране във фактури
Дава възможност при зададена опция “Специфично групиране във фактури” в Данни за фирмата, да се избере в коя група на фактурата да влизат операциите от съответния вид за текущия обект
Напр:
В този случай за избрания обект Трудът ще отиде в група Труд, Сткоите, Пакетните цени и смесите в група Части, а Текстовите записи в Група – Материали и други
Операции, за които не е зададена група влизат автоматично в група “Други”, която се отпечатва на последно място във фактурите
Таблица Банкови сметки
В таблицата се избира с кои банкови сметки работи избраният обект (сервиз или каса). Ако не са въведени банкови сметки, то обектът има достъп до всички банкови сметки. В колоната Предпочитана се маркира тази банкова сметка, която да излиза избрана по подразбиране във фактурите и проформа фактурите.