Меню
Индекс

Диапазони

 
В тази форма се дефинират автоматично генерираните номера на документи
 
Формата се състои от седем страници за дефиниране съответно на номера на поръчки, клиенти, сметки, фактури, Протоколи за ВОП по ДДС, Оферти за автомобили и Протоколи за анулиране на фактури .
 
На всяка страница има две таблици.
 
В първата таблица се задава обекта за който важи диапазона (където е приложимо), Име на диапазона и начален и краен номер. Следва да се има предвид че първият генериран документ ще бъде с номер с единица по-голям от зададеното начало на диапазон. Т.е. ако е зададено 0 ще се започне от документ с номер 1. За зададен обект не може да има припокриващи се диапазони.
 
Във втората таблица се задават групите за които ще се използва дадения дипазон, както следва: