Меню
Индекс

Дефиниции справки

 
 
В списъка на справките са изброени имената на всички таблици, изгледи и процедури (връщащи данни), за които са дефинирани справки. В него се добавят новите справки и се избира справка, за която се въвеждат данни.
 
В таблицата с описанията на справката се въвеждат имената на справката на съответните езици, които се показват на потребителя и се отпечатват като заглавие на справката. В полето Език се избира от списък за кой език се въвежда наименованието, а в полето Наименование се въвежда името на справката на съответния език.
 
С натискането на бутона Нова справка се отваря допълнителен екран за създаване на дефиниция на нова справка. Попълват се следните данни
Име на базата данни
Избира се от списък базата данни, от която ще се извежда справки (SQL – основна БД)
Име на таблица в БД
Избира се от списък името на източника на данните (таблица, изглед, процедура), както е записано в базата данни
Име на групата справки
Избира се от списък в коя група да се включи справката
Име на справката
Задава се описателното име (описанието) на справката
Код на езика
Избира се за кой език да се въведе зададеното описание
 
След въвеждане на данните и натискане на бутона Запис, програмата добавя таблицата в списъка на справките и записва всички полета от зададения източник (таблица, изглед, процедура) в списъка на полетата на справката.
 
Групата, в която е включена справката, както и името на базата данни, от която се взимат данните може да се променят от екрана Полета справки.