Меню
Индекс

Данни за фирмата

 
Въвеждат се общи данни за работа на системата.
Ако системата се използва от повече от една фирма за всяка фирма се въвежда отделен запис и за всеки обект се задава с коя фирма работи. По подразбиране при инсталация на системата е въведен запис с № 0, с който по подразбиране работят всички обекти.
 
Данните за фирмата се показват в четири страници :